eRejestracja

Witamy w systemie e-Rejestracja

Moduł Erejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mog± zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza lub poradni.